නිෂ්පාදන

 • සුදු කපු එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  සුදු කපු එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  මාදිලි අංකය wazh215B
  ප්රමාණය 11 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • කර්මාන්තශාලා මිල උතුම් මනාලියන් ලේස් ගවුම් ඇඳුම රෙදි 3D මල් පබළු ලේස් රෙදි

  කර්මාන්තශාලා මිල උතුම් මනාලියන් ලේස් ගවුම් ඇඳුම රෙදි 3D මල් පබළු ලේස් රෙදි

  මාදිලි අංකය LY229-1
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය සීකුවින්ස්
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය මංගල ඇඳුම, සවස ඇඳුම, කාර්ය සාධන ඇඳුම්, විලාසිතා, ගෘහ රෙදිපිළි, DIY
 • 3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  මාදිලි අංකය #3-8
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය සීකුවින්ස්
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • 100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  මාදිලි අංකය JM003397
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  2011 දී ආරම්භ කරන ලද සමාගම, ලේස් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ අලෙවිය සඳහා කැපවී සිටී.එයට තමන්ගේම නිර්මාණ චිත්‍රාගාරයක්, නියැදි කාමරයක් සහ නිමි භාණ්ඩ ගබඩාවක් ඇත.සෑම නිෂ්පාදන සංවර්ධන සමයකම, සැපයීමට නව රෙදි සහ උපාංග මෝස්තර තිබේ.දේශීය හා විදේශීය ඇඳුම් වෙළඳනාම, සුපිරි වෙළඳසැල්, අධි වෙළඳසැල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ වෙළඳ නාම ආදියට සේවා සැපයීම. එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ජපානය වෙත ඇඳුම් අපනයනය කිරීම.මෙම රටා වයනය විස්තාරණයට බියෙන් තොරව පැහැදිලිය, සියුම්...
 • එම්බ්රොයිඩර් සීකුවින්ස් ලේස් රෙදි

  එම්බ්රොයිඩර් සීකුවින්ස් ලේස් රෙදි

  සීකුවින්ස් එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි සීකුවින්ස් සහ මැහුම් කිහිපයකින් සමන්විත වේ.සීකුවින්ස් සෑදී ඇත්තේ එම්බ්‍රොයිඩර් නිෂ්පාදනවලට අද්විතීය බලපෑම් ඇති කිරීම සඳහා විවිධ වර්ණ, ප්‍රමාණ සහ හැඩයන් සහිත දෘඩ හා සිනිඳු ද්‍රව්‍ය වලින් ය.සීකුවින්ස් වල ලක්ෂණ: සීකුවින්ස් වලට ෆ්ලෑෂ් ආචරණයක් ඇත, සීකුවින්ස් වල පරාවර්තන ආචරණය ඕනෑම දිශාවකින් ආලෝක ප්‍රභවය අවශෝෂණය කර ගත හැකි අතර එහි වර්ණය සමඟ ඒකාබද්ධව අද්විතීය කාර්ය සාධන ආචරණය ඉස්මතු කිරීම, අලංකාර ලෙස දැල්වීම එහි ප්‍රධාන ලක්ෂණයකි.රොමෑන්ටික හා ලස්සනයි මු...
 • යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

   

   

  මාදිලි අංකය JM003349
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • විලාසිතා කාන්තා උපාංග සඳහා කපු එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි
 • විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  නිෂ්පාදන පරාමිතීන් මාදිලි අංකය Wazh193 අන්වර්ථ කපු එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් තීරු කේතය ප්‍රමාණය 15cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය විශාල දින 3-4ක් පමණ වේ. භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ගුණාත්මක භාවය...
 • කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  මාදිලි අංකය Z0882 අන්වර්ථ ප්‍රංශ නෙට් ලේස් රෙදි සාරි එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණය 13cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාවක් නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීමට වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 10ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය...
 • බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  මාදිලි අංකය D63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩරි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය Pp රේඛාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාව...
 • යට ඇඳුම් ලේස් රෙදි

  යට ඇඳුම් ලේස් රෙදි

  මාදිලි අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැකිය. එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/81