කර්මාන්ත පුවත්

  • ලේස් සේදීම

    සාමාන්යයෙන් කථා කිරීම, ලේස් සහ ලේස් රෙදි සහිත ඇඳුම් වඩාත් සියුම් හා සියුම් වන අතර, එය සේදීමේදී වඩාත් කරදරකාරී වනු ඇත.බොහෝ ස්ථාන වෙත අවධානය යොමු කරන්න, ඔබ පරෙස්සම් නොවන්නේ නම් එය සීරීමට ලක් වේ.ලේස් රෙදි සෝදන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දන්නවාද නිවැරදි දේ?දැන් මම ඔබව හඳුන්වා දෙන්නම් ටී ...
    වැඩිදුර කියවන්න