කර්මාන්ත පුවත්

  • ලේස් සේදීම

    පොදුවේ ගත් කල, ලේස් සහ ලේස් රෙදි සහිත ඇඳුම් වඩාත් සියුම් හා සියුම් වන අතර සේදීමේදී එය වඩාත් කරදරකාරී වනු ඇත. බොහෝ ස්ථාන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, ඔබ ප්‍රවේශම් නොවන්නේ නම් එය සීරීමට ලක් වේ. ලේස් රෙදි සේදීම නිවැරදි දේ බව ඔබ දන්නවාද? දැන් මම ඔබට එය හඳුන්වා දෙන්නම් ...
    වැඩිදුර කියවන්න