ලේස් රෙදි

 • 3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  3mm ජාලක එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි විලාසිතා

  මාදිලි අංකය #3-8
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය සීකුවින්ස්
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • 100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  මාදිලි අංකය JM003397
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  2011 දී ආරම්භ කරන ලද සමාගම, ලේස් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ අලෙවිය සඳහා කැපවී සිටී.එයට තමන්ගේම නිර්මාණ චිත්‍රාගාරයක්, නියැදි කාමරයක් සහ නිමි භාණ්ඩ ගබඩාවක් ඇත.සෑම නිෂ්පාදන සංවර්ධන සමයකම, සැපයීමට නව රෙදි සහ උපාංග මෝස්තර තිබේ.දේශීය හා විදේශීය ඇඳුම් වෙළඳනාම, සුපිරි වෙළඳසැල්, අධි වෙළඳසැල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ වෙළඳ නාම ආදියට සේවා සැපයීම. එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ජපානය වෙත ඇඳුම් අපනයනය කිරීම.මෙම රටා වයනය විස්තාරණයට බියෙන් තොරව පැහැදිලිය, සියුම්...
 • යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

   

   

  මාදිලි අංකය JM003349
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • විලාසිතා කාන්තා උපාංග සඳහා කපු එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි
 • බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  මාදිලි අංකය D63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩරි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය Pp රේඛාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාව...
 • ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  මාදිලි අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැකිය. එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
 • කර්මාන්තශාලා සෘජු එම්බ්‍රොයිඩර් හිස් කිරි සිල්ක් සම්පූර්ණ ජලය - විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ද්‍රාව්‍ය ලේස්

  කර්මාන්තශාලා සෘජු එම්බ්‍රොයිඩර් හිස් කිරි සිල්ක් සම්පූර්ණ ජලය - විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ද්‍රාව්‍ය ලේස්

  මාදිලි අංකය wazh192 අන්වර්ථ රෙට්‍රෝ තඹ කාසි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂා කිරීම...
 • Bud Silk Fabrics විලාසිතා ඇඳුම් අතිරේක ද්රව්ය

  Bud Silk Fabrics විලාසිතා ඇඳුම් අතිරේක ද්රව්ය

  මාදිලි අංකය D65 අන්වර්ථ කපු නූල් විලාසිතා රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාව...
 • ත්‍රිමාණ එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි මංගල ඇඳුම සඳහා උපාංග ලෙස භාවිතා කරයි

  ත්‍රිමාණ එම්බ්‍රොයිඩර් රෙදි මංගල ඇඳුම සඳහා උපාංග ලෙස භාවිතා කරයි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JW002467 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 20 Zigyards/20 Ziigyards/20050001000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කිරි සේද පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණ ඔප්පු ...
 • ජ්යාමිතික ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි, අප්රිකානු ඇඳුම සම්පූර්ණ ලේස් රෙදි

  ජ්යාමිතික ත්රිමාණ එම්බ්රොයිඩර් රෙදි, අප්රිකානු ඇඳුම සම්පූර්ණ ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු.ආදර්ශ NO.JM002452 යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම වර්ණයක් අපනයනය වෙළෙඳපොළ ගෝලීය නැව්ගත කිරීම ගුවන් මගින්, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 20 Zigyards/20 Ziigyards/20000100000000000000000000000000000000 ද්‍රව්‍ය කපු පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සපයයි වර්ණය ලබා දෙයි...
 • ඇඟලුම් ලේස් උපාංග සඳහා සම්භාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  ඇඟලුම් ලේස් උපාංග සඳහා සම්භාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  මූලික තොරතුරු.යෙදුම් වටා අත්පොත ක්‍රියාවලිය ඇඳුම් පැළඳුම් කාණ්ඩ එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණය පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඕනෑම ප්‍රමාණයකින් ඕනෑම වර්ණයක් පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණ ගන්වන්න අපනයන වෙලඳපොලවල් ගුවන් මගින් ගෝලීය නැව්ගත කිරීම, මුහුදු ප්‍රවාහන පැකේජය මගින් PP බෑගය සහ අපනයන කාඩ්බෝඩ් පිරිවිතර 20 යාර/බාර් ඔරිජින් 20 චීනයේ Origint1005 කපු පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතර සපයයි වර්ණය අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි ...
12345ඊළඟ >>> පිටුව 1/5