එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

 • 100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  100% කපු ජ්යාමිතික එම්බ්රොයිඩර් රෙදිපිළි ඇඟලුම් ලේස් සවි කිරීම්

  මාදිලි අංකය JM003397
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  සියුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් රෙදි, විලාසිතා ලේස්

  2011 දී ආරම්භ කරන ලද සමාගම, ලේස් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ අලෙවිය සඳහා කැපවී සිටී.එයට තමන්ගේම නිර්මාණ චිත්‍රාගාරයක්, නියැදි කාමරයක් සහ නිමි භාණ්ඩ ගබඩාවක් ඇත.සෑම නිෂ්පාදන සංවර්ධන සමයකම, සැපයීමට නව රෙදි සහ උපාංග මෝස්තර තිබේ.දේශීය හා විදේශීය ඇඳුම් වෙළඳනාම, සුපිරි වෙළඳසැල්, අධි වෙළඳසැල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික භාණ්ඩ වෙළඳ නාම ආදියට සේවා සැපයීම. එක්සත් ජනපදය, යුරෝපය, ජපානය වෙත ඇඳුම් අපනයනය කිරීම.මෙම රටා වයනය විස්තාරණයට බියෙන් තොරව පැහැදිලිය, සියුම්...
 • යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

  යුරෝපීය හා ඇමරිකානු විලාසිතා ජාතික සුළං පූර්ණ එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි

   

   

  මාදිලි අංකය JM003349
  ප්රමාණය 130 සෙ.මී
  ද්රව්ය කපු
  පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව
  වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න
  වර්ණවත් බව 3-4 මට්ටම
  නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය තොග ඇත්නම් එදිනම එවිය හැක
  විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය දින 15 ක් පමණ
  පැකේජය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව ඇසුරුම් කර ඇත
  අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය වසර 1000
  ගුණාත්මකභාවය බෙදා හැරීමට පෙර නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂා කිරීම
  භාවිතය විලාසිතා කාන්තා ඇඳුම්, ඇඳුම්, ළමා ඇඳුම්, ගෘහ රෙදිපිළි, තිර රෙදි ලේස් උපාංග
 • විලාසිතා කාන්තා උපාංග සඳහා කපු එම්බ්රොයිඩර් ලේස් රෙදි
 • විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා කර්මාන්තශාලා සෘජු විකුණුම් සියුම් කපු එම්ෙබොයිඩර් ලේස්

  නිෂ්පාදන පරාමිතීන් මාදිලි අංකය Wazh193 අන්වර්ථ කපු එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් තීරු කේතය ප්‍රමාණය 15cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය විශාල දින 3-4ක් පමණ වේ. භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ගුණාත්මක භාවය...
 • කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  කාන්තා විලාසිතා උපාංග සඳහා ප්රංශ විලාසිතාවේ ගෝස් ලේස් එම්ෙබොයිඩර්

  මාදිලි අංකය Z0882 අන්වර්ථ ප්‍රංශ නෙට් ලේස් රෙදි සාරි එම්බ්‍රොයිඩරි ලේස් ප්‍රමාණය 13cm ද්‍රව්‍ය කිරි සිල්ක් ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාවක් නොමැත පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීමට වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 10ක් පමණ පැකේජය ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මක භාවය...
 • බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩර් දැල් ලේස් එල්

  මාදිලි අංකය D63 අන්වර්ථ බහු වර්ණ එම්බ්‍රොයිඩරි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය Pp රේඛාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් ලබා දීම සඳහා වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 3-4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂාව...
 • ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  ත්රිමාණ ඇඳුම ලේස් රෙදි ඇඳුම් පරිපූරක ද්රව්ය

  මාදිලි අංකය D62 අන්වර්ථ ත්‍රිමාණ ලේස් රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කපු ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැකිය. එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ වේලාව පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව දින 15ක් පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ...
 • විලාසිතා ඇඳුම් උපාංග සඳහා ඔබේ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් හිස් තීරු කේතය හරහා උසස් තත්ත්වයේ

  විලාසිතා ඇඳුම් උපාංග සඳහා ඔබේ එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් හිස් තීරු කේතය හරහා උසස් තත්ත්වයේ

  ආදර්ශ අංකය z1622b අන්වර්ථ කපු තනි පැත්තේ කපු තීරු ප්රමාණය 18cm ද්රව්ය කපු ප්රත්යාස්ථතාව නැත ප්රත්යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතර සැපයීමට පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව වර්ණ පාරිභෝගික ඉල්ලීම අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම්, එය කළ හැක එදිනම යවනු ලැබේ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව දින 12ක් පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 10...
 • නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  නව කපු ලේස් විලාසිතා ඇඳුම් එම්බ්‍රොයිඩර් ලේස් උපාංග

  ආදර්ශ අංකය z1632 අන්වර්ථ කපු ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3.5cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතාව පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීමට පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව වර්ණය ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදාහැරීමේ කාලය තොග තිබේ නම් , එය එදිනම එවිය හැක විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව දින 12 ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය...
 • අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජල ද්රාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  අතිවිශිෂ්ට විලාසිතා ඇඳුම් ලේස් උපාංග ජල ද්රාව්ය එම්බ්රොයිඩර් ලේස්

  මාදිලි අංකය D529 අන්වර්ථ කවච ඉරි සහිත මල් ප්‍රමාණය 3cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නොමැති පිරිවිතර පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික ඉල්ලීම පරිදි වර්ණ ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙන්න වර්ණ වේගවත් බව 3-4 මට්ටම නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 10ක පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y ප්‍රමිතිය නිෂ්පාදනය සහ පෙර පරීක්ෂාව...
 • කර්මාන්තශාලා සෘජු එම්බ්‍රොයිඩර් හිස් කිරි සිල්ක් සම්පූර්ණ ජලය - විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ද්‍රාව්‍ය ලේස්

  කර්මාන්තශාලා සෘජු එම්බ්‍රොයිඩර් හිස් කිරි සිල්ක් සම්පූර්ණ ජලය - විලාසිතා ඇඳුම් ආයිත්තම් සඳහා ද්‍රාව්‍ය ලේස්

  මාදිලි අංකය wazh192 අන්වර්ථ රෙට්‍රෝ තඹ කාසි රෙදි ප්‍රමාණය 125cm ද්‍රව්‍ය කිරි සේද ප්‍රත්‍යාස්ථතාව නැත ප්‍රත්‍යාස්ථතා පිරිවිතර විවිධ පිරිවිතරයන් සැපයීම සඳහා පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව වර්ණය පාරිභෝගික ඉල්ලීමට අනුව ඕනෑම වර්ණයක් ලබා දෙයි Colorfastness 3-4 මට්ටමේ නියැදි බෙදා හැරීමේ කාලය දින 4 ක් පමණ විශාල භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ කාලය පාරිභෝගික අවශ්‍යතා අනුව දින 15ක පමණ පැකේජ ඇසුරුම් කිරීම අවම ඇණවුම් ප්‍රමාණය 1000y නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරීක්ෂා කිරීම...
123456ඊළඟ >>> පිටුව 1/26